Priėmimas į Klaipėdos miesto darželius

Informacija apie registraciją į Klaipėdos miesto savivaldybės darželius ir priešmokyklinio ugdymo grupes

Teikti prašymą Išankstinė registracija konsultacijai
Kaip prisijungti prie sistemos

Teikti prašymą

Jūs būsite nukreipti į el. valdžios vartus ir prisijungę galėsite pateikti prašymą

D.U.K.

Dažniausiai užduodami klausimai dėl priėmimo į Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas

Žemėlapis

Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų žemėlapis

Laisvos vietos

Laisvų vietų Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose paieška

Išankstinė registracija konsultacijai

Gyventojų konsultavimas dėl priėmimo į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes

Rekomendacijos ir dokumentai

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintis tvarkos ir kiti aktualūs dokumentai

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų sąrašas

Visų ikimokyklinio ugdymo įstaigų sąrašas su kontaktais ir kita informacija

Informacija dėl konsultacijų

El. paštu

Klausimus dėl vaikų priėmimo sąlygų ir kriterijų galima pateikti elektroninio pašto adresu: darzeliai@klaipeda.lt

Telefonu

Konsultacijos teikiamos telefonais +37046396146, +37046396150

Švietimo skyriuje

Gyventojų konsultavimas dėl priėmimo į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes vyksta tik nurodytais telefonais.

trečiadieniais nuo 13.00 iki 17.00 val.
ketvirtadieniais nuo 8.30 iki 12.00 val.

(priimami tik iš anksto registravęsi asmenys)

D.U.K.

 • Vaikų registravimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas sistema susieta su Gyventojų registru. Praėjusio mėnesio duomenys yra atnaujinami tik vieną kartą per mėnesį iki einamojo mėnesio 10 dienos (jei vaiko gyvenamą vietą deklaravote gruodžio mėnesį, tai duomenys vaikų registravimo sistemoje bus atnaujinti sausio 10 d.).

 • Eilės Sistemoje generuojamos automatiškai pagal Prašymų registravimo datas, pageidaujamas pradėti lankyti įstaigas datas, pirmumo ir prioriteto teisę suteikiančias priežastis. Prašymai, kuriuose nurodytos prioriteto teisę suteikiančios priežastys, generuojant eiles išdėstomi vadovaujantis principu: vienas Prašymas vaiko, kurio priėmimui suteikiama prioriteto teisė, ir trys Prašymai vaikų iš eilės pagal Prašymo registravimo datą.
  Sudarant eiles, prioriteto teisė Prašymams suteikiama:

  1. vaikams, kurių broliai ar seserys jau lanko pageidaujamas lankyti įstaigas, Sistemai automatiškai patikrinus duomenų teisingumą;
  2. įvaikintiems vaikams ir vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa, Priėmimo komisijai priėmus sprendimą;
  3. vaikams, kurių vienas iš tėvų Prašymo pateikimo metu dirba pageidaujamoje lankyti įstaigoje, Sistemai automatiškai patikrinus duomenų teisingumą;
  4. vaikams, kai abu vaiko tėvai yra bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo Įstaigų mokiniai arba universitetų, kolegijų nuolatinių profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros studijų studentai, kurie mokosi (studijuoja) valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose, pateikus tai patvirtinančius dokumentus Sistemoje;
  5. vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir pageidaujantiems lankyti specialiąsias įstaigas (grupes) ar specializuotas įstaigas, galinčias teikti kvalifikuotą pagalbą. Tokiu atveju, registruojant Prašymą, Sistemoje tėvai pažymi, kad vaikas turi specialiuosius ugdymosi poreikius ar vaikui reikalinga specialioji pagalba, susijusi su vaiko sveikata (alerginiai susirgimai, regos, klausos, kalbėjimo ir kalbos sutrikimai ir kt.). Sistema priskiria Prašymą į atskirą eilę.

 • Galima rinktis ne daugiau kaip 3 įstaigas, jas išdėstant pirmumo tvarka.

 • Informaciją apie vaiko vietą eilėje galite rasti prisijungę per el. valdžios vartus prie sistemos.

 • Darželiai nėra priskirti pagal gyvenamą vietą. Galite rinktis laisvai pasirinktinai.

 • Prašymai priimami ir Sistemoje registruojami nuolat. Eilės Sistemoje generuojamos automatiškai pagal prašymų registravimo datas, pageidaujamas pradėti lankyti įstaigas datas, pirmumo ir prioriteto teisę suteikiančias priežastis. Eilė yra rodoma tik einamiesiems metams (pvz. jeigu vaikas yra užregistruotas 2021 lankymo metams, eilė bus rodoma nuo 2021 m. sausio mėn., jei 2022 m, – 2022 m. sausio mėn. ir t.t.).

 • Dėl šių priežasčių vaikas negali būti išbrauktas iš laukiančiųjų eilės.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų žemėlapis